Anders (H) er bekymret for kommunens holdning: – Jeg synes det er feil å snakke næringslivet ned

Anders Larsen (H) mener Tønsberg er i ferd med å bli en lite næringsvennlig kommune. Nå vil han kreve svar fra ordføreren.