Åtte av ti bedrifter i fylket vurderer korona-permitteringer

NORMALT: Enn så lenge fungerer store deler av norsk arbeidsliv som normalt. Blant annet er murere og andre håndverkere i gang med å bygge landet videre. Regiondirektør Kristin Saga i NHO minner om at alle har et ansvar for at det finnes arbeidsplasser å gå til i Norge, når pandemien er over.

NORMALT: Enn så lenge fungerer store deler av norsk arbeidsliv som normalt. Blant annet er murere og andre håndverkere i gang med å bygge landet videre. Regiondirektør Kristin Saga i NHO minner om at alle har et ansvar for at det finnes arbeidsplasser å gå til i Norge, når pandemien er over. Foto:

Mens bedriftsledere og ansatte fortviler over korona-effektene i næringslivet, trøster regiondirektøren i NHO seg med at regjeringen lover mer nødhjelp.

DEL

– Jeg er glad for at statsminister Erna Solberg lover at det kommer mer.

Det sier regiondirektør Kristin Saga i NHO etter regjeringens pressekonferanse fredag, der staten la fram en krisepakke på 6,5 milliarder kroner til næringslivet, og 250 millioner kroner til kommunene.

NHO Vestfold og Telemark har spurt 379 medlemsbedrifter om hvordan koronapandemien slår ut, og Saga er skremt over svarene.:

 • Åtte av ti bedrifter svarer at det er aktuelt å permittere ansatte.
 • Litt flere svarer at det er aktuelt å redusere produksjonen.
 • Drøyt 65 prosent av de spurte bedriftene svarer at etterspørselen etter varer og tjenester er lavere.
 • Om lag halvparten forteller at leverandørene deres har varslet forsinkelser.

Ifølge Kristin Saga forteller svarene fra de 379 bedriftene i fylket at situasjonen er svært alvorlig.

– Hvordan er situasjonen om en uke, tror du?

– Jeg tør ikke å si noe om det. Men jeg tror faktisk at politikerne innser alvoret, og at det kommer en kraftigere krisepakke enn den som ble lovet sist fredag.

Bare delvis

Tiltakene imøtekommer bare delvis kravene NHO stilte til regjeringen, for at norske bedrifter også kan være sunne når koronapandemien går over:

 • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.
 • Fjerne arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare.
 • Egenmelding kan ikke benyttes og medisinskfaglig vurdering må fortsatt være et vilkår.
 • Arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid.
 • Bedrifters mulighet til å holde produksjonen oppe må vektlegges i HMS-arbeidet.
 • Smitteverntiltak må være nasjonalt koordinerte og ikke-vilkårlige.
 • Renten bør kuttes for å understøtte etterspørselen og holde lånekostnader og kronekurs nede.
 • Utsette skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis for flypassasjeravgift, CO₂-avgift, formuesskatt, selskapsskatt, MVA. og arbeidsgiveravgift.
 • Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.
 • Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
 • Hotline til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak, eksempelvis for mat- og drikkeprodusenters dialog med Mattilsynet.
 • Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.

(Kilde: nho.no)

Av disse kravene går regjeringen blant annet inn for at bedriftene må betale de to første dagene av en permittering, mens det i dag er 15 dager, før staten overtar lønnsutbetalingen.

Tiltakene som kom fredag er viktige, men vi trenger mer. Det er fint at permitteringsreglene blir endret. Saken er at arbeidsplassene må være der når pandemien er over, sier Saga, som peker på at bedrifter blir dobbelt rammet om de ansatte må være hjemme i karantene eller med barn uten å kunne jobbe, og at bedriften samtidig må ut med sykepenger.

Hun forteller videre at det er flere eksempler på at næringslivet stiller opp for å gjøre sitt for å dempe krisen.

– Ta forslaget fra Hotel Klubben, som tilbyr lokaler for koronasmittede, mens de selv må sette hotelldriften på hold, som ett eksempel, sier Saga.

– Fortvilelsen er påtakelig

Hjemmefra – også NHO har sendt sine ansatte til hjemmekontor – har hun vært i kontakt med Vestfold-bedrifter der rundt 15 prosent av de ansatte må holde seg hjemme, enten fordi de er i koronakarantene, eller fordi barna ikke kan være i barnehager og skoler, som er stengt.

– Fortvilelsen i næringslivet, særlig innen reiseliv, kultur og underholdning og restaurantbransjen er påtakelig, forteller Saga, som søndag ser at alle bransjen nå blir rammet.

– Sist tirsdag spurte vi våre medlemsbedrifter, og da meldte 21 prosent av dem at de merket utbruddet av koronapandemien. Nå ser vi økningen, i løpet av bare noen få dager.

Samtidig forbereder hun medlemsbedriftene på at det venter enda tøffere tider, når stadig flere ansatte må være hjemme, og når råvareflyten i verdenshandelen bremser enda mer opp.

– Jeg var naiv

– Ikke bare det, men også varetransporten går ned. Vi ser store endringer innen logistikken, sier Saga, som samtidig minne om at store deler av næringslivet enn så lenge fungerer normalt. Det gjelder blant annet håndverkerbedriftene.

– Jeg er sikker på at bedriftene gjør tiltak for å unngå at ansatte smitter hverandre, sier hun, og har følgende innrømmelse:

– For tre år siden var vi på konferanse med Fylkesmannens beredskapsavdeling. Et tema var pandemi. Jeg syntes det bare hørtes helt science fiction ut. Jeg var naiv. Nå er vi der. Men dette skal vi klare, vi nordmenn, å stå gjennom pandemien. Og så skal vi huske å hjelpe dem som har det tøft i denne perioden, sier Kristin Saga.

Hun understreker at NHO og LO står sammen i arbeidet med å få staten på banen med nødhjelp til næringslivet i Norge.

Én forening fikk inn over 800.000 kroner. Sjekk hvem som topper grasrot-oversikten

Den planlagte eiendomskonferansen på Støperiet avlyses

Artikkeltags