Klemmetsby-Firing begravelsesbyrå ønsker å bygge nytt og moderne lokale i Halfdan Wilhelmsens alle 5, der de i dag har kontorer. Nåværende bygning er en sveitservilla fra 1903, som har blitt påbygd ved flere anledninger. Begravelsesbyrået disponerer også Halfdan Wilhelmsens alle 3, der de tar imot kunder og har samtaler.

– Vi ønsker å få en mer fornuftig drift ved å samle alt i ett bygg, forteller Heidi Klemmetsby, daglig leder i Klemmetsby-Firing begravelsesbyrå.


Mandag 17. januar hadde hun og to representanter fra KMS arkitekter en forhåndskonferanse med kommunen, der de la fram sine planer.

Utbygger planlegger 16 nye leiligheter her – altfor mye støy, mener kommunen

Moderne, men tradisjonelt

Tiltakshaver skriver i sin henvendelse til kommunen at de ser for seg den planlagte bygningen som moderne arkitektur med tradisjonelt uttrykk. Form, størrelse og plassering skal følge eksisterende bygg.

Klemmetsby forteller at de har behov for mer lagerplass, garasjeanlegg for begravelsesbiler, et eget kjølerom, stellerom og syningsrom i tillegg til kontorplasser og garderober til de ti ansatte ved Tønsberg-avdelingen.

– Har dere vurdert å oppgradere nåværende bygning?

– Dette har vært vurdert ved en rekke anledninger, men det er vanskelig å imøtekomme en bærekraftig drift som ivaretar både ansatte og etterlatte med oppgradering av nåværende bygningsmasse. Foreløpig undersøker vi hva det kan tilrettelegges for. Vi er klar over at det ofte blir diskusjon når det gjelder riving av gamle bygg, og holder flere muligheter åpne, sier Klemmetsby.

LES OGSÅ (+): Glenn har totalrenovert den tradisjonsrike 1800-tallsgården: – Det koster litt ekstra, men jeg er stolt av hva vi har fått til

Eier begge bygninger

Begravelsesbyrået eier både nummer 3 og nummer 5. Hva de gjør med nummer 3 dersom hele driften blir samlet i nummer 5, er det foreløpig ikke tatt noen beslutning på.

Halfdan Wilhelmsens alle 5 er SEFRAK-registrert. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Dette gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det.