Bedrifter flytter fra Tønsberg og kritiserer kommunen. Nå har Anders og Lise en plan for å beholde arbeidsplassene

Høsten 2016 ble planene om næringsarealer på Barkåker Syd stoppet av departementet. Nå vil Høyre ha omkamp.