Bondelaget vedtok klimaplan: – Koronapandemien viser samfunnets sårbarhet, og hvor viktig matproduksjon og matsikkerhet er

Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, var fredag med på vedta Landbrukets klimaplan. Det skjedde på Norges Bondelags representantskap, som ble avholdt digitalt.