De gir økonomiske råd til bedrifter og privatpersoner: – Alt skjer så fort nå. Det er vanskelig for folk å ta det helt innover seg.

Å skaffe seg økonomisk handlingsrom er viktig både for privatpersoner og bedrifter nå. Det prøver DNB-rådgiverne å hjelpe til med.