Ekstrem økning i arbeidsledigheten, Tønsberg ligger over resten av landet

11,5 prosent av arbeidstyrken i Tønsberg er registrert ledige. Landsgjennomsnittet er 10,4 prosent.