Er du næringsdrivende? Da må du ikke glemme dette!

Siste frist for levering av skattemelding for næringsdrivende er mandag 31. august.