Flere nye eiendomsselskaper prøver seg i markedet

20 selskaper står på lista over nyetableringer i Vestfold i uke 24.