Avgiften var på 80 kroner ved innføringen i juni 2016, men har nå økt til 83 kroner. I statsbudsjettet for 2018 ba Stortinget regjeringen vurdere en omlegging av dagens flypassasjeravgift slik at den får en miljøprofil, for eksempel differensiering etter flyreisens lengde. Nå er saken til vurdering.

– Vi ønsker en avgift som varierer etter lengden på flyreisen og har en tydeligere klimaeffekt, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til NRK i fjor.

– Finansdepartementet ser på løsninger på linje med den de har i Tyskland og Sverige, sa stedfortredende statsråd Jon Georg Dale (Frp) i Stortingets spørretime sist uke.

I Tyskland er avgiften på 72 kroner for de korte turene og opptil 340 kroner på de lengste. I Sverige er avgiften på 80 kroner for reiser innenfor Europa, 280 kroner utenfor Europa inntil 600 mil og 460 kroner for de lengste reisene.

Espen Andersen, som er førsteamanuensis ved BI og ekspert på flybransjen, tror også avgiften vil øke.

– Den opprinnelig avgiften var en fiskal avgift som ikke har hatt virkning på trafikkmønsteret. Min spådom er at man fortsetter med den, og at man også følger det som blir gjort i andre land, for da virker den ikke konkurransevridende, sier han til NRK.