Forsker ut mot meningsløs Vestfold-krangel

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Om du bor i Tønsberg og jobber i Stavern, spiller ingen rolle. Det er Vestfolds store fordel.

DEL

Det fastslår forsker Knut Vareide i Telemarkforskning. Han og Statistisk sentralbyrå-forsker og demograf Astri Syse presenterte hver sine befolkningsprognoser for Vestfold under NHOs årskonferanse i Larvik torsdag.

#7 millioner

Der var temaet først og fremst hvordan det offentlige og næringslivet kan håndtere veksten, tittelen på konferansen var «#7 millioner», som kan være folketallet i Norge om 25 år. Og Vestfold kan ha 294.000 innbyggere, 22 prosent flere enn i dag, ifølge SSB.

– Det blir vekst i alle Vestfold-kommunene. Andre fylker har høyere totalvekst, men det spesielle for Vestfold er at alle kommunene får flere innbyggere. Våre prognoser viser at det er 22 prosent flere innbyggere i fylket i 2040, sier Syse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De siste demografiske undersøkelsene i Norge, Vestfold inkludert, kan du lese om på SSB-siden her.

Materialet indikerer at Sande øker mest med 46 prosent, mens Tønsberg er byen som får størst befolkningsøkning.

I rene tall betyr det at Vestfold får nesten 300.000 innbyggere innen 2040. Tallene baserer seg på et såkalt middels anslag, og kan gå både opp og ned, understreker SSB-forsker Astri Syse.

Tabellen fra SSB ser slik ut:

  2015 2040
Horten 26941 31477
Holmestrand 10618 13788
Tønsberg 42012 53273
Sandefjord 43366 55573
Larvik 43414 48191
Svelvik 6665 7856
Sande 9225 13194
Hof 3134 3750
Re 9247 11543
Andebu 5813 3750
Stokke 11617 13939
Nøtterøy 21561 25006
Tjøme l 4953 5447
Lardal 2479 2906

Forsker Knut Vareide fra Telemarkforskning har litt andre prognoser, men hovedtrenden er den samme: Vi blir flere.

Ødsling med kraft

– Hvordan kan Vestfold utnytte befolkningsveksten?

– Det er begrenset hvor mye det offentlige kan bidra. Det viktigste er å skape et klima der det offentlige og næringslivet sammen skaper grunnlaget for vekst. Da har det lite for seg i et lite fylke som Vestfold å krangle om lokalisering. Vestfold er ett arbeidsmarked, hvor man bor spiller lite rolle i forhold til arbeid i fylket, sier Vareide, og tilføyer:

– Lokaliseringskrangler er bare ødsling med kraft, det gagner intet.

LES OGSÅ: Krever omkamp om TNT-utredning

– Olje- og gassektoren i Norge er viktig for befolkningsutviklingen. Prisen går ned. Hvordan slår det ut for Vestfold?

– Hvis prisnedgangen blir varig, er det bra for Vestfold – under forutsetning av at økonomien i Norge ellers vokser. Årsaken er at næringslivet i Vestfold i liten grad er olje- og gassrelatert, sier Vareide.

LES OGSÅ: Nøtterøy-nei til TNT

I foredraget sitt, som Vareide presenterte for sentrale politikere og næringslivsfolk, trakk Telemark-forskeren fram fire faktorer som gjør et område attraktivt:

■ Omdømme
■ Identitet og kultur
■ Ameniteter (goder)
■ Areal- og bygninger

– For å bli attraktiv, kreves det dugnad og mobilisering mot et felles mål, var budskapet hans.

Kommentarer til denne saken