6. mai arrangeres teknologikonferansen «Det spirer» i Oseberg kulturhus. Med et slikt navn er det bare passende at den ene foredragsholderen skal snakke om hvordan teknologi er med og sørger for at målene om et effektiv, lønnsomt og bærekraftig jordbruk nås på Jarlsberg hovedgård.

– Ved å ta i bruk teknologi er vi nærmere ønsket om å produsere mest mulig mat på minst mulig areal, og med lavest mulig karbonavtrykk, sier Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg, stamhusbesitter og 12. generasjon på Jarlsberg hovedgård.

Han skulle egentlig holdt sitt innlegg under teknologikonferansen i mai 2020. Den gikk ad undas, som så mye annet, takket være covid-19.

– Det er hyggelig at vi får gjennomført det nå, og det er hyggelig at jeg fortsatt får muligheten til å stå på scenen og «nerde» litt over det kule vi gjør i jordbruket her på hovedgården.

Startet tidlig

Wedel Jarlsberg er kjent med at mange ser på tradisjonelt jordbruk som litt sidrumpa. Det er langt ifra sannheten.

– Det er en av næringene i landet vårt som har utviklet seg mest, sier han.

Og han vet hva han snakker om. Jarlsberg hovedgård har i mange år gått i bresjen for en utvikling som har preget jordbruket de siste 20–25 årene. Stikkordet er altså teknologi. Det startet altså med en GPS i en skurtresker i 1998. Siden har det ballet seg på.

– Med denne flotte gården var, og er, vi i en den heldige situasjonen hvor vi har muligheten til å investere i teknologisk utstyr. Vi har gjort store investeringer i det. Heldigvis har dette blitt billigere, og begynner å bli allemannseie. Vi har nok gått opp løypa for mange, og det er en hyggelig effekt av hva vi har gjort for at vi skal kunne drive på smartest mulig måte, sier stamhusbesitteren.

Få ut mer av potensialet

Foredraget han skal holde på Teknologikonferansen blir nesten det første han har holdt om teamet. I hvert fall i en slik setting.

– Jeg holder en del foredrag om gården, men de handler mest om det historiske ved den. Jeg pleier å få flettet inn litt om jordbruket her, og jeg har opplevd en gang å bli invitert tilbake for de ville høre mer om driften av gården, og litt om teknologien vi bruker, Wedel Jarlsberg.

I salen på Oseberg kulturhus 6. mai regner han med at de fleste i salen kan mer om teknologi enn ham, men kanskje ikke så mye om hvordan det kan utnyttes i jordbruk.

– Robotifiseringen vi har tatt i bruk vil være kjent for de fleste av dem, men hvordan det kommer jordbruk til gode håper jeg de kan få øynene opp for, fordi det er viktig for framtida.


I jordbruk, som så mye annet, så er det i de siste prosentene, spissingen gevinsten ligger. Og det er her teknologien gjør underverker, skal vi tro Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg.

– Vi utnytter teknologien til å få ut enda mer av potensialet. Vi har en konstant med å være bærekraftig. Da må vi ikke sløse, og en vei til å unngå det er å være nøyaktig og spesifikke – mer enn det et menneske kan klare. Ta såmaskinen, som et eksempel. Takket være teknologien gir den nå ikke bare beskjed om når vi skal så, men også nøyaktig hvor vi skal så ut ifra hvor vi stoppet sist.

Samtidig er det viktig for han å si at bunn må agronomien ligge. Den skal ikke teknologien erstatte. Og fortsatt så er det yr.no som er det aller viktigste hjelpemiddelet til jordbrukere.

– Vi lever av og med naturen. Da må vi forholde oss til den.

Mennesket og teknologien

Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg sier at på Jarlsberg hovedgård har de nysgjerrigheten rundt bruken av teknologi i jordbruket i høyest grad fortsatt.

– Men, teknologien erstatter ikke mennesker og all kunnskapen om agronomi vi har lært oss. Sammen derimot, gjør teknologien og mennesket hverandre veldig gode, sier Nicolaus Wedel Jarlsberg, og forteller litt om hvordan det samspillet fungerer:

– Traktorene våre kjører av seg selv, og har et avvik på 12 millimeter. Det betyr at de kjører bedre enn meg. Det er utrolig gøy å slippe rattet og se hvordan de finner sporet og hvor presis automatikken er.

Og mens traktoren selv finner vei, kan sjåføren bruke fokus på andre oppgaver.

– Som å følge med at redskapet gjør den jobben det skal. I tillegg blir man ikke så sliten, og det er også bra for kvaliteten på arbeidet. Det er ganske monotont å kjøre å rundt på et jorde. Jeg tror egentlig ikke mennesket er så godt egnet til så monotont arbeid.

Foreløpig må det være sjåfører i traktorene selv om de kjører selv. Det handler mer om jusen enn teknologien, påpeker Wedel Jarlsberg.

Klart ønske

Stamhusbesitteren svarer raskt på spørsmålet om hva det neste han ønsker seg av teknologien når det kommer til jordbruk.

– Jeg savner muligheten til å dyrke flere vekster på samme område. For eksempel muligheten til å ha én meter bred rad med raps, så én meter med hvete, én meter med erter og så videre. Det ville gitt oss muligheten til at planter som kan dra nytte av hverandre kunne stått side ved side, sier han.

Han mener krigsutbruddet i Ukraina igjen har vist oss at Norge ikke kan basere seg på å kjøpe fra utlandet.

– Vi må ha et sterkt norsk landbruk, være så selvforsynt som mulig. For å lykkes må det drives effektivt, og da er teknologi en god venn, sier Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg.