De lærer om ledelse, og om hverandre

LEDERKURS: De lærer om ledelse og om hverandre. F.v. faglærer Jarle Løwe Sørensen og studentene Frank Berg og Morten Lødding Sørensen.

LEDERKURS: De lærer om ledelse og om hverandre. F.v. faglærer Jarle Løwe Sørensen og studentene Frank Berg og Morten Lødding Sørensen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Siden 2014 har mellomledere i offentlige etater i Vestfold kunnet delta i et skreddersydd lederutviklingsstudium på Campus Vestfold, Høgskolen i Sørøst-Norge.

DEL

Like viktig som at de offentlige lederne får bedret sin formelle kompetanse, er det at de lærer av hverandre, og om hverandre.

Beredskap

Nå er modul tre av kurset, «Strategisk beredskapsledelse», i gang.

– Det at representanter for politi, fengselsvesen, bufetat (barn, ungdom familie), brann og andre etater kommer sammen er i seg selv veldig positivt, sier faglærer Jarle Løwe Sørensen til vestviken24.no.

LES OGSÅ: De lærer ingeniører å skape sin egen arbeidsplass

– Representanter for de ulike etatene treffes ikke så ofte i det daglige, men de problemstillinger de møter i studiet deler de ofte i hverdagen, sier han.

BEREDSKAP: Dette er læreboken for modulen som nå er i gang, "Strategisk beredskapsledelse".

BEREDSKAP: Dette er læreboken for modulen som nå er i gang, "Strategisk beredskapsledelse".

Studiet er initiert av Fylkesmannen. Første modul i utdanningen het «Innovasjon og ledelse». Deretter fulgte «Samhandlende lederskap». Det tas sikte på en fjerde modul også, om organisering.

Mastergrad

Lederne samles på høyskolen fire dager på høsten og fire dager på våren, resten er selvstudium. Hver modul gir 15 studiepoeng, og tar du alle, kan du avslutte med mastergradsoppgave.

Politioverbetjent Frank Gran og fengselsinspektør Morten Lødding Sørensen har tatt alle modulene, og er strålende fornøyd med studietilbudet.

LES OGSÅ: 40 nye studieplasser på høyskolen

– Veldig bra at vi får økt vår lederkompetanse, men like viktig er det at vi får bygd nettverk. Vi lærer både om hverandres muligheter og begrensninger, sier Gran og Lødding Sørensen.

– Ofte er det slik at de ulike etatene har de samme brukergruppene. Kriminalomsorgen har ofte behov for å snakke med både politiet og bufetat om klienter. Da er det en fordel «å kjenne noen», sier de to studentene.

– Jeg har aldri sett kriminalomsorgen som en bemanningsressurs for politiet, sier Frank Gran.

– Men nå vet jeg at de innsatte ved de åpne fengslene, med arbeidsledelse fra fengslene, kan benyttes for eksempel ved skogbrann eller flom. Jeg antar at det vil være berikende også for de innsatte å kunne delta i et meningsfylt arbeid i slike situasjoner, sier han.

Nyskapende

I en evalueringsrapport om studiet, som høyskolelektor Sigrunn Tvedten skrev i 2015, oppsummerer hun at studiet synes å være en nyskapende og lovende måte å drive lederutvikling på i offentlig sektor.

LES OGSÅ: Klart for mastergrad for lærere på høyskolen

– Studentens tilbakemeldinger vitner om høy tilfredshet og høyt utbytte. Særlig fremheves kombinasjonen av faglig tyngde, relevante eksempler og lærdom knyttet til det å studere med mellomledere i samarbeidende etater, het det i rapporten.

– Har de offentlige etatene i Vestfold gjennom dette studiet klart å skape bedre samarbeid og forståelse? Svaret er definitivt ja, sier student og politioverbetjent Frank Gran til vestviken24.no.

Artikkeltags