KRONIKK: Fredag 2. desember ble Stortingsmeldingen «Fagfolk i fremtiden» lansert, og dette er noe NHO-fellesskapet har jobbet systematisk mot i lang tid. Strykning av fagskolene er viktig for å løfte yrkesfagenes status, og våre bedrifter trenger fagskoleutdannende fagfolk som har den statusen de fortjener.

På høy tid

Fra før av får unge mennesker tilleggspoeng for både førstegangstjeneste og folkehøyskoleår, det er på høy tid at fagskolene også regnes med i denne ordningen. Videre åpnes det for i særlige tilfeller å gi studenter ved fagskoler opp til tre års høyere yrkesfaglig utdanning, og kandidaten kan få studiepoeng til ytterligere påbygg ved høyskole eller universitet om de vurderes som kompetente for dette.

Bakgrunnen er at Norge og verden er i en enorm omstilling i arbeidsmarkedet og at utdanningsinstitusjonene i sterkere grad må fylle arbeids- og næringslivets reelle behov for kompetanse. Det er ikke lurt å kun være «belest», for bak alle nyvinninger og verktøy står sterk fagkompetanse. Mennesket grunnleggende behov som å spise, trenge omsorg, bygge, reparere, drifte, selge, lære og lede blir ikke borte selv om vi er inne i digitaliseringens teknologiske tid.

Synlig og tilgjengelig

Fagskolene kommer nå inn i det samme søkesystemet som annen høyere utdanning, de faglærte kan bruke «Samordnet opptak» som portal. Dette vil gjøre fagskolen mer synlig og tilgjengelig. I tillegg blir fagskolen en del av Studentsamskipnaden og de som trenger det kan få velferdsgoder og bolig, om det trengs. De offentlige og private fagskolene vil nå kunne utvikle seg i en ny finansieringsmodell som gir økt fokus på resultat, relevans og kvalitet gjennom premiering for antall studenter som fullfører.

Fagskolene driver allerede utmerket etter- og videreutdanning, og Norge er på topp i verden med tanke på læring i arbeidslivet.

Gode fagskoletilbud

I Vestfold har vi blant annet gode fagskoletilbud ved Pilot flyskole, Folkeuniversitetet og fylkeskommunes fagskole i Vestfold. ITC på Nøtterøy driver nå avansert e-læring innen matematikk mens de venter på at oljeselskapene igjen vil etterspørre tilbudene de har innen petroleums- og boreteknikk, noe som er nærere forestående enn de fleste tror. I følge vår landsforening Norsk olje og gass har verden har et stort behov for energi, og olje og gass vil utgjøre en stor andel av energimiksen i mange tiår enda i tillegg til utviklingen av grønne løsninger over og under vann.

NHO håper alle foreldre og karriereveiledere nå setter seg godt inn i alt det nye som skjer innen utdanningssektoren. Voksne kan også med hell oppsøke karrieresenteret og gå i gang med yrkesfaglig grunnutdanning og eller videre høyere utdanning. Vi ønsker alle lykke til med øving, testing, lesing, forsøk, skriving og tenking og ser frem til å ønske dere velkommen til et spennende arbeidsliv med ny kompetanse å tilby!