(Nettavisen) 19 av 21 spurte eksperter i en undersøkelse til nyhetsbyrået Bloomberg spådde uendret styringsrente. Det gjorde ikke Handelsbanken Capital Markets, og de traff med spådommen.

Det var en enstemmig rentekomité i Norges Bank som bestemte seg for å kutte nå. Norges Bank skriver at slik de vurderer det, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå fremover.

- Vi ser ikke for oss at styringsrenten blir satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Begrenset

I en pengepolitisk rapport skriver sentralbanken at med en rente nær null er det begrenset hvor mye lavere renten kan settes. Det er usikkerhet om hvordan negative renter, spesielt i dagens situasjon, vil påvirke økonomien og finansmarkedene.

Kronen svekker seg noe mot euro etter at beslutningen ble kjent i markedet, men den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten (NIBOR) blir liggende på samme nivå, 0,44 prosent.

På grunn av koronautbruddet satte sentralbanken ned styringsrenten i mars to ganger med til sammen 1,25 prosentpoeng.

Stor usikkerhet

Norges Bank medgir at det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover. Det vil ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før koronapandemien brøt ut.

Og de lave rentene kan ifølge sentralbanken ikke hindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. De rekordlave rentene bidrar imidlertid til å dempe tilbakslaget.

Dette tilbakeslaget forsterkes av at også landene rundt Norge er sterkt rammet av virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye. En lavere oljepris har bidratt til å svekke kronekursen.

I en morgenrapport torsdag skrev Due-Andresen at banken er blant de få som ventet at Norges Bank kuttet styringsrenten fra 0,25 prosent til null i dag.

Forverret seg

Begrunnelsen fra Due-Andresen og Handelsbanken for et kutt er at de økonomiske utsiktene har forverret seg markert siden Norges Banks forrige rentekutt 20. mars. Det taler for at renten ble satt videre ned.

Men Handelsbanken følte seg ikke veldig sikker på spådom om kuttet, kanskje ønsket ikke Norges Bank å gå lavere. Men da mener Due-Andresen vi må få en forklaring på hvorfor rentebunnen bør være på dette nivået. Nå er altså fasiten her, det går mot 0-rente i en god tid fremover, men ikke minusrenter.

Nær gulvet

Og Handelsbabanken følte seg rimelig sikker på, er at styringsrenten blir liggende nær sitt gulv i overskuelig fremtid. I denne sammenhengen betyr det helt til den økonomiske veksten har fått tilstrekkelig forfeste på den andre siden av koronakrisen.

Det betyr en rente nær null i alle fall de neste to årene. Due-Andresen og Handelsbanken tror imidlertid ikke det er aktuelt for Norges Bank å sette renten ned i minus, altså negative renter. Det stemmer med det Norges Bank skriver torsdag.

Siden Norges Banks seneste rentenedsettelse 20. mars har blant annet dette skjedd i det norske rente- og valutamarkedet:

Kraftig fall

  • - Den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten (NIBOR) har falt kraftig fra 1,12 prosent. Det skyldes at risikopremiene i de internasjonale pengemarkedene har falt kraftig. Denne renten er viktig for hva du betaler for boliglån med flytende rente.
  • - Den 10-årige norske statsobligasjonsrenten har stupt fra 0,95 prosent til svært lave 0,54 prosent. De lange statsrentene påvirker indirekte boliglån med fast rente.
  • - Kronen har styrket seg mot euro fra svært svake 12,12 kroner, en styrking med nesten 9 prosent, og mot dollar fra kurs 11,32 til nivå 10.30 rett etter offentliggjøringen.