Ingen av de 17 arkitektkontorene nådde opp – nå tar kommunen selvkritikk og utlyser ny konkurranse

Da ingen av de 17 arkitektkontorene som deltok i anbudsrunden for ny flerbrukshall på Presterød barneskole var kvalifisert, skjønte kommunen at de måtte utlyse konkurransen på nytt.