Søndag ble 64.000 passasjerer rammet av 587 innstilte SAS-avganger som følge av at rundt 1.500 piloter i flyselskapet er i streik.

Mandag og tirsdag er tallet på kansellerte flygninger henholdsvis 667 og 546, og totalt vil i underkant av 110.000 passasjerer i hele Norden bli rammet disse dagene.

Beklager overfor passasjerer

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS understreket overfor NTB søndag at flyselskapet jobber med full styrke for å finne alternativer for passasjerene.

– Vi har stor medlidenhet overfor passasjerene og beklager på det sterkeste, sier han.

282 SAS-flygninger gikk som normalt søndag. Tidligere i helgen opplyste flyselskapet at noen passasjerer har gått glipp av reisen sin fordi de har trodd at alle SAS-avganger er kansellert. På SAS' nettsider ligger det en oversikt over hvilke flygninger som ikke rammes av streiken de neste dagene.

– Undergraver SAS' fremtid

Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som representerer arbeidsgiversiden i konflikten med SAS-pilotene, sier til NTB at det er lite å meddele når det gjelder kontakt mellom partene.

Lothe sier konflikten må løses innen kort tid for å unngå at SAS taper så mye penger at det vil undergrave selskapets framtid.

Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

– Hvis ikke SAS flyr disse passasjerene, vil andre konkurrenter overta og arbeidsplassene forsvinne, sier Lothe.

– Mange fridager

Et av hovedkravene til SAS-pilotene er økt forutsigbarhet i turnusen. I tillegg er lønn et tema.

– Pilotene må realitetsorientere seg. Mange andre yrkesgrupper, som for eksempel sykepleiere, jobber på ukurante tider med betydelig dårligere vilkår, sier Lothe.

Han sier videre at en pilot som jobber i den variable arbeidsgruppa, har flere fridager enn arbeidsdager med maksimalt 179 arbeidsdager i året.

– Det er over et halvt år med fridager. Vi skjønner likevel at pilotene ønsker tydeligere planer fremlagt, men så er det en gang sånn at mange nordmenn ønsker å reise med fly på ukurante tidspunkter, sier Lothe.

– Uriktig

Lederen for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, opplyser til NTB at det ikke har vært kontakt mellom partene i løpet av helgen. Han mener uttalelsene og påstandene fra Lothe i NHO er «upresise og på flere områder uriktige».

– I tidligere konflikter har han kun bidratt til et vanskeligere forhandlingsklima der det har blitt vanskeligere for partene å finne sammen og lage gode løsninger. Som direktør i NHO med luftfart som ansvarsområde, bør han holde seg for god til å gi karakteristikker av avtalepartnere i avtaler han og NHO er en del av. SAS og NHO bør bidra til å løse konflikten og ikke fremføre uriktige påstander som bidrar til å forlenge denne konflikten, sier Skogvang.

Over 20 ekstra fra Norwegian

Samtidig som SAS-streiken fører til hundrevis av kanselleringer, setter Norwegian opp 8 ekstra innenriksavganger mandag og 14 tirsdag.

Bare på strekningen Oslo-Tromsø og motsatt vei blir det fire ekstra avganger mandag, ifølge en oversikt.

Ellers blir det i løpet av de to dagene ekstra flygninger i begge retninger på strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bodø, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger.