Jotun skulle lansere verdensnyhet med brask og bram – måtte be 300 deltakere holde seg hjemme

En storstilt lanseringsfest med deltakere fra mange av verdens hjørner skulle gi det nye Jotun-produktet en flying start. Men festen ble avlyst.