Mandag 9. september ble dere valgt inn i kommunestyrer og fylkesting for 4 år. Gratulerer!

Vi er avhengig av gode tjenester i kommunen vi bor i. Den viktigste oppgaven å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles. Lokale bedrifter skaper arbeidsplasser, betaler skatter og avgifter som igjen sikrer vår velferd.

I Skien er over halvparten av kommunenes barnehager private. Konkurranse mellom private og offentlige barnehager skaper et enda bedre tilbud. Den norske modellen er bygget på proffentlige løsninger, det vil si samarbeid mellom privat og offentlig. Vi trenger samspillet mellom privat og offentlig sektor.

Fremoverlente politikere er ute og snakker med folk i bedriftene. Lytter. Jobber for å legge til rette slik at bedriftene får gode rammer og kan skape jobber. I Valgkampen har vi hatt med oss politikere ut til flere våre medlemsbedrifter. Hos Jotun i Sandefjord, med 800 ansatte, fikk vi høre at de fremover trenger kompetanse. Lundhs i Larvik, 140 ansatte, fortalte om satsingen internasjonalt. Vårt medlemskap i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) bidrar til å skape jobber og gir norske bedrifter oppdrag og inntekter.

LES OGSÅ (+): Nokas bytter navn og flytter hovedkontoret

Vi trenger at private bedrifter starter opp, vokser og ansetter folk. Lokale bedrifter kommer ikke av seg selv. Noen må tørre å satse.

I årets valgkamp har NHO Vestfold og Telemark utfordret ordførerkandidater til å signere et løfte om hvordan de vil legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløfte har begeistret og engasjert på tvers av partiene og mange kandidater har lovet følgende:

1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne

3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommune avgifter for bedrifter

4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser

6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser

LES OGSÅ (+): Disse 15 nye aksjeselskapene startet i Vestfold

Følges disse løftene opp, vil vi ha et godt grunnlag for fortsatt verdiskaping.

Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene i din kommune. Hør hva de sliter med og ikke minst, hva de kan bidra med. Jeg håper at diskusjonene i kommunestyre og fylkesting de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene skal kunne bidra. For husk; det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Lykke til!