Knallharde tider for Merethe og taxiselskapet: 80 prosent av omsetningen forsvant over natten

Taxikonsernet Viken Aurora mistet 8 millioner kroner i omsetning i 2019, og gikk med et underskudd før skatt på 5,1 millioner. Så kom pandemien og rev bort 80 prosent av inntektene. Men nå ser ledelsen litt lysere på situasjonen.