Kommunen om Kanalparken: – En utforming som etterligner tidligere tiders arkitektur vil ikke være en riktig vei å gå

Etter kritikk la utbyggeren fram en skisse i klassisk stil. Det falt ikke helt i smak hos kommunen, og nå har Format Eiendom igjen landet på en mer moderne arkitektur langs kanalen.