(Tønsbergs Blad)

Styret i Cosmetic Group AS, som eier og driver de to kosmetikkjedene Vita og Loco, har begjært seg selv konkurs.

Årsaken er svakere vekst og fallende lønnsomhet, skriver selskapet i en pressemelding.

Likviditeten i selskapet har i løpet av året blitt strammere og det har også blitt tilført kapital underveis. Selv om ledelsen, styret, eiere og långivere har jobbet med ulike alternativer for å redde selskapet, har ikke dette ført fram.

Totalt 1.300 ansatte i Vita og Loco blir berørt av konkursen. Vita har butikker i Tønsberg, Stokke, Revetal og Horten. Loco har butikk i Tønsberg.

– Her har både ansatte og butikkmedarbeidere jobbet hardt for å gjenvinne lønnsomheten i Vita og Loco. Det er mange som blir berørt av denne vanskelige situasjonen, og det beklager vi, sier Patrice Jabet i en uttalelse på vegne av FSN Capital Partners, investeringsrådgiver til FSN Capital IV som er hovedaksjonær i selskapet.

Styret håper det kan være grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten kan drives videre etter konkursen.

– Detaljhandelen og kosmetikkbransjen er påvirket av endrede kundebehov og økt konkurranse fra e-handel og lavpriskjeder. Det siste året har vi reposisjonert VITA, etablert lavpriskonseptet Loco, samt intensivert satsingen på netthandel og digitalisering. Hele organisasjonen har jobbet intensivt for å snu utviklingen, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke fikk det til i tide, sier Kristina Johansson, som overtok som CEO i Cosmetic Group høsten 2018.

– Store omstillingsprosesser er kapital – og tidkrevende. Når markedskreftene i tillegg jobber imot oss, blir det vanskelig å lykkes, legger hun til.

– Er et styreanliggende

Pressekontakt i First House, Kari Holm Hejna, forteller at de ansatte fikk beskjed om konkursbegjæringen på mail før det ble sendt ut en pressemelding. Det har heller ikke vært signalisert til butikkene tidligere at det har vært fare for konkurs.

– Det er styret som har handleplikt når forutsetningene for videre drift ikke er til stede. Dette er ikke noe den enkelte butikk eller kjede kan ta stilling til underveis, det er et styreanliggende.

Hva som skjer videre med butikkene vil bli avgjort når en bostyrer er på plass.

– Butikkene holder åpent i dag, mandag, og så er det bostyrer som bestemmer hva som skal skje videre. Når man vet dette skal butikkene få informasjon, sier Holm Hejna.

Selv om Cosmetic Group AS har levert inn en konkursbegjæring håper styret at det fortsatt vil være grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten drives videre.

– Styret håper det er interessenter der ute som ønsker å drive dette videre, men det vil da bli avtalt med bostyrer, forteller Holm Hejna.

Jobber på spreng

Bostyrer Tom Hugo Ottesen sier totalt over 230 butikker er rammet.

– Vi arbeider nå med å få oversikt, og er i forhandlinger med konkrete interessenter, sier han.

De håper å få til en løsning med en kjøper i løpet av mandagen. Butikkene holdes åpne mens forhandlingene pågår.