Kraftig økning i tvangsavviklinger – Vestfold nesten på topp

Det har vært en kraftig økning i antall konkurser og tvangsavviklinger i Vestfold og Telemark.