Det skjedde under årsmøtet til Tine i tirsdag kveld. Ivar Andreassen på gården Nøklegård på Nykirke ble sammen med sønnen Ole (26) tildelt sølvtinen.

10.000 gårdsbruk

Tine henter daglig inn melk fra 12.000 bønder fordelt på 10.000 gårdsbruk i Norge. 75 andre stolte melkebønder mottok i går Sølvtinen.

«Bak dette ligger det dyktighet og nitid arbeid. Respekt for kua og for yrket, og en innstilling om at alt skal gjøres skikkelig. Sånt blir det melk av. kanskje verdens beste».

Slik begrunner Tine for tildelingen av Sølvtinen til Andreassen og de andre bøndene. Tine er en organisasjon som er heleid av norske bønder.

Stolt

– Klart jeg er stolt, sier Ivar Andreassen i timen før han haster inn mot hovedstaden og utdelingen av Sølvtinen.

Hjemme på gården har han 50 melkekyr og 120 dyr totalt.

–Foreløpig er dyra i fjøset. Om to uker skal de på beite. De slipper ikke ut før gresset er grønt, sier Ivar Andreassen.

Han og sønnen Ole er ett av to gårdsbruk i Horten som fortsatt driver med melk. Den andre produsenten er Kari Wøyen.

– Tine setter høye krav til kvalitet. Melka skal være helt fri for bakterier. Det medfører høye krav til renhold av både fjøs og dyr, sier Ivar Andreassen.

Smak og trivsel

– Et annet viktig krav fra Tine er god smak. Kuene må få god og rein mat. Konserveringen av høyet som kuene spiser gjennom vinteren er viktig. Det nytter ikke for bonden å slurve med matpakka. I tillegg får kuene kraftfor. Andre viktige kriterier for en god leveranse er vanninnholdet i melka samt at det blir tatt celleprøver av spenene på kuene. Vask er viktig. Melka skal være helt uten sopp og muggsporer. Derfor må vi også ha god luftkvalitet i fjøset, forteller Ivar Andreassen.

– Trivsel i besetningen er en annen viktig sak for å kunne produsere god melk. Kuer som har det godt med seg selv gir bedre varer, sier Andreassen.

Ivar og sønnen Ole har levert feilfri, frisk og trygg melk av ypperste kvalitet hver eneste dag i 15 år. Totalt har de hatt mer enn 2.000 leveranser hvor kvalitetsprøver har gitt karakteren elitemelk.

Gården Nøklegård på Nykirke leverer melk til meieriet på Sem, landets tredje største meieri som betjener Vestfold, Telemark og Buskerud.