Lån til eget aksjeselskap – muligheter og fallgruver

Av

Mange som driver virksomhet i aksjeselskap kan erfare perioder med stram likviditet.