Mange nye AS – dette skal de drive med: Hjemmetjenester, gårdsarbeid og flyttebyrå

Det ble registrert mange nye bedrifter på regnskapstall.no i uke 50.