Mellom fem og ti arbeidsplasser forsvinner herfra: – Vi skal ivareta alle ansatte som er berørt

Regjeringen vil omorganisere Kystverket. Det får konsekvenser for arbeidsplassene i Horten.