(Tønsbergs Blad)

Livene våre formes. Du ble deg, mens en annen ble ekstremist. En gang var alle helt vanlige barn. Veien til ekstremisme er kjent. De har slitt på skolen, på arbeidsmarkedet og med bolig. Ofte har de også blitt mobbet og krenket av det offentlige (særlig barnevernet).

De ble ikke født med en sølvskje i munnen, men har kjent på fattigdom, tap og traumer. Et samfunn med større forskjeller og hvor flere som faller utenfor, vil bli et samfunn med mer hat og mer ekstremisme.

De er sjelden ideologiske rasehatere

I vår kamp mot rasister og «soldater» har vi møtt mye motstand. Likevel ser vi at disse menneskene sjelden er ideologiske rasehatere, men folk. Mennesker som elsker familien, katter og biler. Mennesker som ofte har gått livets harde skole og som sliter i sin kamp for arbeid og verdighet. Med god grunn er de redde, sinte og føler avmakt. Derfor sparker de mot sine konkurrenter, arbeidsinnvandrere og flyktninger.

 

LES OGSÅ(+): Camilla vokste opp med deprimert mor som drakk for mye. Nå har hun laget film om barn som må være voksne

Vi veit at fattigdom er skadelig. Forelderens bekymringer og stress påvirker samspillet med barna og fører ofte til psykiske vansker. Barnas bekymringer og følelsen av være utenfor går utover skoleprestasjoner. Dårlig mat, lite mosjon og ikke kunne delta i aktiviteter gir økte utfordringer.

LES OGSÅ: Hvorfor er det ingen som snakker om utendørs svømmetrening for barn?

Dårlige barndomserfaringer

Mange av foreldrene sliter også med egne barndomserfaringer, psykiske vansker og rus. Derfor blir framtiden tøff. Selv om alle politiske partier vil bekjempe barnefattigdom (i alle fall om barna er Norske) kuttes det i offentlige støtteordninger og folk oppleve vanskeligere kår. Skam og avmakt er helseskadelig og skaper utrygghet, forvillelse, sinne og hat. Oppskrifta på trøbbel er komplet og vi, som samfunn, høster som vi sår. Tillit og demokrati er skjørt!

 

LES OGSÅ: Ekspertgruppe vil teste alle skolebarn ved skolestart: – Enorm forskjell på seksåringer

Sirkelen må brytes

Skal vi skape verdige og gode liv må sirkelen brytes. Fattige barn handler om fattige familier. Nye Tønsberg kan gjøre mye for å skape verdige liv for alle i kommune. Det viktigste er:

• Gjøre som Re og holde barnetrygda utenfor sosialhjelpa. Vi trenger ikke øke stresset og krisa i familien.

• Ha en boligplan som sikre utbygging av små og rimelige boliger for dem som sliter på boligmarkedet, eie- til leieprosjekter. Vi trenger ikke flere luksusboliger i sjøkanten, vi trenger boliger folk kan bo i!

• Øke innsatsen i Tønsbergs plan mot barnefattigdom ved å skape mest mulig gratis- eller billige arenaer for barn og ungdom og deres foreldre.

• Øke tilskuddet til frivilligheten, og ha en egen ekstra pott til idrettslag og andre som holder prisene lave og jobber aktivt med å inkludere alle.

• Kreve et handlekraftig kommunalt Nav som skaper respektfulle møter, alltid legger vekt på barnas situasjon og møter folk med verdighet, og ser dem i den situasjonen de er. Sikre at tiltak er hensiktsmessige for den enkelte og ikke sende folk på en rekke av meningsløse kurs og tiltak.

• En skole med nok voksene og ressurser til å fange opp de ungene står i fare for å falle utenfor. Det handler om å se barna, jobbe for trygghet og mot mobbing/utestengelse. Sørge for at gratisprinnsippet faktisk gjelder, at skolen kan fikse en vedkubbe, et par pølser, eller låne ut ski, sykler og annet utstyr barna ikke har.

• Billigere SFO og i løpet av fire års perioden gjøre den om til en gratis aktivitetsskole for alle barn.

Gode skole og barnehager er viktigst

Å bekjempe fattigdom, rus, kriminalitet og ekstremisme handler i liten grad om politi eller moralisering. Det handler om gode skoler, barnehager, inkluderende nabolag, trygge boliger. Det handler om meningsfulle hverdager og jobb. Både barn, voksne og eldre trenger det. Klarer vi også å skape verdighet i møte med systemet (kommunen), og makt over eget liv. Trygghet, frihet og verdighet skaper det gode livet for alle. Det skaper også tillit og et samfunn som er robust for framtidens utfordringer. Et samfunn for de mange ikke for de få på toppen.