Det viser en søkerliste-oversikt fra Skagerak Consulting.

Av de tolv søkerne har tre fått innvilget ønske om å bli unndratt offentlighet. Av de resterende ni søkerne er hele åtte menn, mens kun en er kvinne.

Av de tre søkerne som er unndratt offentlighet er to kvinner og en mann.

Av de ni «åpne» søkerne er kun en fra Vestfold (Holmestrand), mens fire er fra Telemark. Den øvrige geografiske tilhørligheten til disse søkerne er fra Nordland, Agder, Møre og Romsdal og Viken.

Dette er søkerne:

Marius Gundersen (30), troppssersjant, Porsgrunn.

Peder Anton Arnesen (26), student/prosessarbeider, Farsund.

Arild Tjelle (56), administrerende direktør, Eidsvåg.

Ole Petter Gravningen (42), NAV-leder, Holmestrand.

Tone Berge Hansen (54), avdelingsdirektør, Brevik.

Frode Ljøterud (64), avdelingsdirektør, Notodden.

Knut Langeland (56), seniorrådgiver, Bodø.

Terje Kili (58), kommunalsjef, Gvarv.

Roger Scherva (54), konsulent, Halden.

Dagens fylkesdirektør i NAV Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen ble ansatt i stillingen i november 2018. Som en følge av fylkessammenslåingen ble NAV Vestfold og Telemark lokalisert til Skien fra 1. januar 2019.

LES OGSÅ: Arbeid er medisin mot økende fattigdom

LES OGSÅ: Nye endringer i ledelsen hos NAV Vestfold