Nå tar de skip ut av opplagsbøyene

Logistikk-giganten vil i løpet av første kvartal 2021 reaktivere ni av 16 fartøyer som for tiden ligger i opplag. Dermed kan kortsiktig innleid lastekapasitet erstattes.