Gå til sidens hovedinnhold

Antallet permitterte er doblet

Artikkelen er over 5 år gammel

I juli 2016 var det 284 permitterte personer i Vestfold. I juli 2015 bare 142. Det er Nav som melder dette.

– Vi har de siste månedene sett en stor økning i antall permitterte. Det er et signal om at mange Vestfold-bedrifter sliter, men også at noen forventer økt aktivitet på et senere tidspunkt, sier avdelingsdirektør Gunhild Løkkevol.

Økt ledighet

Ved utgangen av juli var 4119 personer registrert som helt ledige i Vestfold, seks prosent flere enn for ett år siden. Ledigheten utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,2 prosent for landet.

LES OGSÅ: Nav har fått ny fylkesdirektør

 – Gjennom fjoråret forholdt ledigheten i Vestfold seg stabil og lå prosentvis noe under landsgjennomsnittet, selv om ledigheten økte blant personer med ingeniørbakgrunn, sier Løkkevol. Med økningen i ledigheten de siste tre månedene og fordoblingen i antall permitterte kan det nå se ut som om ringvirkningene fra de reduserte oljeinvesteringene i større grad rammer Vestfold.

331 av de helt ledige har bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, 79 flere enn i fjor. Også blant ledige fra industriarbeid er endringene store, med 44 flere ledige.  Det er nå 507 helt ledige med denne bakgrunnen.

Det er blant de yngre aldersgruppene at ledigheten er størst i forhold til arbeidsstyrken. I alderen 20–24 og 25–29 år er det henholdsvis 4,9 og 5,3 prosent ledige. – Det er imidlertid i aldersgruppene 50–59 og over 60 at antall helt ledige øker mest, sier Løkkevol. Totalt er det 1099 ledige mellom 20–29 år og 957 ledige i alderen over 50 år.

LES OGSÅ: Vi er fremdeles mye syke

Flere ledige stillinger

I løpet av de tre siste månedene ble det registrert 2376 ledige stillinger i fylket. Det er 13 prosent flere stillinger enn i fjor. Etterspørselen er stor innen pleie- og omsorg med til sammen 489 stillinger og bygg- og anlegg med 332 av stillingene.

Siden vi har en mismatch-problematikk på arbeidsmarkedet kan arbeidsgiverne ha vansker med å finne kvalifisert personale selv om det er flere ledige. Dette er særlig tilfelle innen pleie- og omsorgssektoren, sier avdelingsdirektør Gunhild Løkkevol.