Seks aksjeselskaper gikk konkurs i Vestfold

Seks aksjeselskaper ble slått konkurs i Vestfold i uke 14.