Tapte 7 millioner dollar

Omsetningen økte, men finansielle tap gjorde at rederikonsernet Wilh. Wilhelmsen måtte notere et underskudd på 7 millioner dollar i tredje kvartal 2019.