Det nye navnet blir Nav Vestfold og Telemark, og kontoret ledes av Terje Tønnessen. Sammenslåingen er en del av en omorganisering i Nav der antallet fylkesadministrasjoner er redusert fra 19 til 12.

Sammenslåingen vil ikke innebære store endringer for samarbeidspartnere, og i et brev skriver Tønnessen at struktur og samhandling om Nav-kontorene fortsetter innenfor de rammene som er etablerte gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. I noen av partnerskapene og samarbeidsforaene kan Nav Vestfold og Telemark bli representert med andre personer enn tidligere.

LES OGSÅ: Han blir ny regiondirektør i NAV Vestfold og Telemark

Arbeidslivssentrene, arbeidsrådgivningskontorene (ARK) og rådgivende overleger i Vestfold og Telemark slås sammen til Nav Arbeid og helse. I første omgang vil rådgiverne i Nav Arbeid og helse være lokaliserte som i dag, men ledelsen vil ha kontorplass i Skien. Dette medfører i første omgang ingen endringer når det gjelder hvilke kontaktpersoner den enkelte etat/organisasjon har i dag, står det videre i brevet.

I arbeidet med å utvikle en ny Nav-region skal man blant annet videreutvikle Navs samhandling med arbeidsgivere og virksomheter. Nav-kontorene vil bli involvert i og utfordret på arbeidet med å bedre samhandlingen med arbeidslivet slik at man kan nå målet om flere i arbeid, går det fram av brevet.