I Vestfold har vært en økning i antall uførepensjonister på fire prosent i fjor, og det er nå totalt 18.478 uføre i fylket ved utgangen av juni, skriver Nav Vestfold i en pressemelding.

Størst økning er det blant unge voksende under 30 år, hvor det nå er 17 prosent flere uføre enn i fjor. I alt er det 949 uføre i denne aldersgruppen.

Fylkesdirektør Steinar Hansen forklarer økningen med at flere unge med arbeidsavklaringspenger har gått ut maksimumstiden på 4 år. Ifølge NAV har en del av disse store helsemessige begrensninger.

Antall med uførepensjon i Vestfold pr. jun. 17 fordelt på alder

  Antall pr.
jun.17
% endring fra
jun.16
Antall uføre pr.
1000 innb. 18-
67 år
19 år og under 81 14 13
20-24 år 348 7 23
25-29 år 520 26 37
30-39 år 1476 10 50
40-49 år 3372 4 96
50-59 år 6274 3 185
60 år og over  6407 1 299

LES OGSÅ: Sender arbeidssøkere ut i ekspressfart – 190 er allerede i jobb

Ser tegn på en nedgang

Hansen mener det likevel er tegn til en mer positiv utvikling.

– Vi ser at tilgangen nye stønadsmottakere har blitt lavere to år på rad. 949 fikk innvilget uførepensjon i Vestfold i løpet av første halvår i 2017, og det er 10 prosent færre enn tilsvarende halvår i 2016. Tilsvarende hadde vi en nedgang fra 2015 til 2016 på 12 prosent. NAV skal øke innsatsen for å forsterke denne tendensen, sier Hansen.

Vil få ned veksten av uføre

Hansen mener at Nav Vestfold må jobbe for å stoppe den negative stønadstilbøyeligheten blant unge i Vestfold.

– Selv om tilgangen på nye uføre er redusert de to siste årene har vi fortsatt en stor utfordring dersom vi skal stoppe veksten i nye stønadsmottakere under 30 år, sier Hansen.

Skal de nå dette målet må antall uføre fanges opp tidligere.

– Det for sent å gjøre noe med situasjonen når uførepensjon innvilges. Vi må forsøke å identifisere de første tegn på passivitet eller utenforskap på et tidlig tidspunkt. For å motvirke et langvarig stønadsløp trenger vi en aktiv involvering fra NAV, arbeidsliv, behandlerapparatet, skole, foreldre og nettverk, forklarer han.

Hansen viser til at forskning viser at deltakelse i arbeidslivet er god medisin for mange som sliter. For andre kan utdanning eller en læreplass være det riktige for å beherske inngangsvilkårene i et framtidig arbeidsmarked.

– Unge mennesker må oppmuntres til å fortsette i utdanning eller på jobben på tross av fysisk eller psykisk uhelse. NAV er avhengig av drahjelp og bidrag fra alle gode krefter, avslutter Hansen.

LES OGSÅ: Stadig flere på sosialhjelp: – Mange synes det er greit "å gå på NAV"

Antall med uførepensjon pr. jun. 17 fordelt på kommuner

  Antall pr. jun.17 % endring fra
jun.16
Antall uføre
pr. 1000
innb. 18-67
år
Horten  2158 4 127
Holmestrand  908 3 133
Tønsberg  2827 8 98
Larvik  3730 2 136
Sandefjord  4670 2 119
Svelvik 540 7 127
Sande 658 0 111
Hof 271 10 136
Re 722 4 118
Nøtterøy 1331 5 100
Tjøme  426 5 135
Lardal  237 -2 149
Vestfold 18478 4 119
Landet 321837 1 96