– Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosene indikerer at renten heves igjen i løpet av det neste halve året, og at den deretter økes videre til 1,75 prosent innen utgangen av 2022, varsler Norges Bank.

Sterkere vekst enn antatt

Ifølge sentralbanken ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være sterkere enn tidligere antatt. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute, påpeker banken.

Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger fram enn anslått i forrige rapport. Med en slik utvikling i renten anslås inflasjonen å være nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, heter det i pressemeldingen.

Justert rentebane

Sentralbanken la fram en ny pengepolitisk rapport torsdag med en justert rentebane, som sier noe om hvordan Norges Bank forventer at styringsrenten vil utvikle seg i årene framover.

Sterkere innenlandsk etterspørsel og svakere krone har bidratt til oppjustering av rentebanen i starten av prognoseperioden, mens utsikter til lavere vekst hos handelspartnere har bidratt til nedjustering av rentebanen lenger fram, heter det i rapporten.