Sandefjord

EVJU AS (Salg av konsulenttjenester, rådgivningstjenester, investeringer og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, valuta og formuesobjekter, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretakender). Daglig leder: Espen Evju

EXIT AS (Eiendomsforvaltning, tjenesteyting innen eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette). Styrets leder: John Ivar Liverød

NORSK EVENT AS (Event virksomhet, service og rehabilitering av bar og bar systemer, konserter, festivaler, konsulentvirksomhet innen utelivsbransjen). Daglig leder: Martin Georg Bye

SMART TRANSPORT AS (Transport av varer). Styrets leder: Ken Raymond Stamper

WIO AS (Investering og finansiering av enhver art, herunder, men ikke begrenset til investering og finansiering av fast eiendom, selskaper og prosjekter av enhver art, forvaltning og formidling av penger eller eiendom, samt hva hermed står i forbindelse, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet kan også drive konsulent- og rådgivningsvirksomhet). Daglig leder: Siv Rajendram Eliassen

LES OGSÅ: 17 nye selskaper startet i Vestfold i uke 31

Nøtterøy

VALLUNA AS (Selskapets virksomhet er investering i bedrifter og næringsvirksomhet og annet som naturlig faller sammen med dette). Styrets leder: Per Øivind Syversen

WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AS (Utvikle miljøteknologi, gi rådgivningstjenester, kjøp og salg av vann-, avløpsvann-, biosolids- eller luft-behandlingsutstyr. Designe, planlegge, bygge og operere vann-, avløpsvann-, biosolids- eller luft-behandlingsanlegg. Produsere miljøprodukter). Styrets leder: Gang Xin

Tønsberg

AUTOM AS (Kjøp og salg, import/eksport av motorkjøretøyer og tilhørende deler som naturlig knytter seg til disse virksomhetene samt rådgivning og deltakelse i andre virksomheter). Daglig leder: Morten Bjerksund

MINGS KJØKKEN AS (Restaurant med servering og salg av mat og drikke samt annen virksomhet som faller inn under dette). Daglig leder: Wai Chiu Choi

SJÅFØR OG PERSONELL UTLEIE AS (Utleie av arbeidskraft). Styrets leder: Jack Robert Furuseth

LES OGSÅ: 19 nystartede selskaper i Vestfold i uke 30

Larvik

FARRIS EIENDOM AS (Kjøp, utleie, forvaltning og salg av eiendom, samt kjøp og salg av interiør). Styrets leder: Eric Lomme

NOMANA AS (Design, produksjon og salg av suvenir, gave- og interiørprodukter. Selskapet skal også kunne delta i andre selskap med lignende virksomhet). Styrets leder: Vigdis Irene Moland

SATBOX AS (Utleie av maskiner og utstyr, utvikling av software for logistikk på byggeplasser og alt som står i naturlig sammenheng med dette). Daglig leder: Thomas Andre Lund

Sande

ENVATEC INNREGULERING AS (Innregulering av varme og kjøling av VVS-anlegg og annet som naturlig faller sammen med dette). Daglig leder: Roger Iversen

OTA STUDIO AS (Industridesign, produktdesign og annen teknisk design samt konsulentvirksomhet innenfor samme bransje). Daglig leder: Rune Østigård

Horten

MOLOVEIEN UTVIKLING AS (Kjøp og salg av selskaper og fast eiendom). Styrets leder: Jon Patrik Mørk

STORGATA 20 HORTEN AS ( Eiendomsforvaltning og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretakender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom). Styrets leder: Tomas Haukelidsæter