En av Drammens rikeste familier kjøpte næringseiendom på Ramdal

Kontor- og lagereiendommen i Harpunveien 1 på Ramdal ble nylig solgt til familien Thorsen fra Drammen. Bak kjøpet sto far Morten Thorsen og sønnen Jens Morten Thorsen.