Ingelise, Trond og Hege opplever stor pågang til deres nye utdanningstilbud: – Behovet for denne kompetansen er enorm

Ifølge NHOs kompetansebarometer, har medlemsbedrifter i stor eller noen grad, et udekket kompetansebehov. Mangelen på fagarbeidere er stor, og størst er mangelen på elektrikere.