Veivesenet forlanger at byggvarehuset flyttes - beskylder kommunen for dårlig kommunalt håndverk

Det nye byggvarehuset til Coop på Fokserød kommer for nært E18. Veivesenet vil at bygget skal oppføres lengre fra E18.