(Nettavisen)

Tallene for første kvartal fra Oljefondet - Statens pensjonsfond utland - viser en avkastning i årets tre første måneder på 893 milliarder kroner, 5,9 prosent. Aksjeavkastningen bidro med 7,4 prosent.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i kvartalet. Oppgangen i aksjemarkedet ble i stor grad drevet av sektorene teknologi og varige konsumvarer, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management i en pressemelding.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i kvartalet. Oppgangen i aksjemarkedet ble i stor grad drevet av sektorene teknologi og varige konsumvarer, fortsetter Grande.

Han kan kjøpe seks Teslaer til hver nordmann

Oljefondet var rett før tallene ble lagt frem verdt svimlende 14.647 milliarder kroner. Det er rekordhøyt og tilsvarer 2,66 millioner kroner per nordmann. Men dessverre for Ola og Kari kan ikke pengene brukes umiddelbart, politikerne må passe på den langsiktige pengebruken.

Ved utgangen 2022 var Oljefondets markedsverdi 12.429 milliarder kroner. Det betyr at fondet siden årsskiftet er opp over 2200 milliarder kroner. Oljefondet hadde et grusomt år i 2022, da fondet tapte hele 1637 milliarder kroner. Fondet hadde ved utgangen av mars en verdi på 14.294 milliarder kroner.

Alt er plasser i utlandet

Oljefondet har alle investeringene i utlandet. Det betyr at når kronen svekker seg kraftig, som den har gjort i år, øker kroneverdien av Oljefondet. 10 prosent kronesvekkelse betyr noe forenklet at fondet øker i verdi med over 1400 milliarder kroner.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å øke verdiene i fondet med 755 milliarder kroner. Regjeringen tilførte 217 milliarder kroner i kvartalet.

Om lag 70 prosent av Oljefondets plasseringer er i aksjer, slik at utviklingen i aksjemarkedene betyr mye for fondets resultater. Oljefondet har aksjeinvesteringer i 9000 selskaper rundt omkring i verden.

Oljefondet har passert 13.000 milliarder kroner: – Gjør oss vanvittig rike

Sammenheng over tid

Verdensindeksen for aksjer steg med 7 prosent i første kvartal, og aksjeavkastningen til Oljefondet ligger over tid i nærheten av denne. I første kvartal var aksjeavkastningen så å si identisk. Men her spiller valutakursene inn, som i perioder kan gi en del avvik mellom verdensindeksen og fondets aksjeavkastning.

Nesten 30 prosent av Oljefondet er plassert i rentemarkedet. Rentene har i lang tid vært på vei oppover, som i fjor ga en gigantisk smell for fondet.

Det skyldes at Oljefondet investerer i lån med en fast renteavkastning, obligasjoner. Når markedsrentene stiger, faller disse obligasjonene i verdi, fordi de lavere rentene på obligasjonene er lite attraktive for investorer. Nå har renteinvesteringene en positiv avkastning på 2,7 prosent