– Hvitvasking er en kjent måte å forsøke å omgå skatter og avgifter på. Vi har hatt flere eksempler på dette den siste tida, sier politiinspektør Jan Stapnes. Han er leder av økoteamet i Vestfold.

Han sier at dette skjer ofte i det han kaller «taktekker-miljøet». Flere av personene skal også vanke i hestemiljøet.

De som sender penger inn på konto er ofte eldre mennesker, som bare får oppgitt et kontonummer av «håndverkerne», som tar godt betalt for dårlig arbeid.

I mange tilfeller blir ofrene regelrett svindlet, ved at man tar forhåndsbetaling for en jobb – og stikker av. Hvitvaskingen foregår ved at enkeltpersoner stiller egen bankkonto til disposisjon for «håndverkerne». Her settes det inn store summer. Pengene blir tatt ut igjen umiddelbart – og blir borte.

Kjenner hverandre

– Hvem låner svindlerne konto av – neppe fremmede?

– Nei, vi har grunn til å tro at det er en form for relasjon mellom de som låner bort kontoer, og de som får penger via kontoen. Man bruker ikke ukjente personer, sier politiinspektøren.

Han beskriver de som har lånt ut kontoene sine, som relativt ukjente for politiet.

– Det dreier seg ofte om store summer, særlig i Sandefjord-sakene. Det skal to saker opp for retten i Sandefjord i høst, der tiltalen lyder på hvitvasking av henholdsvis 12,3 millioner og 1,9 millioner, sier Stapnes.

– Har politiet klart å finne igjen noen av disse pengene?

– Vi har tatt beslag i deler av totalbeløpet.

Tjener på å låne ut kontoen

– Hva tjener den som låner ut kontoen?

– Det er grunn til å anta at de får en viss gevinst, eller bonus, sier Stapnes.

– Hva risikerer kontoeierne hvis de blir oppdaget av politiet?

– Tiltale for hvitvasking av penger, eventuelt medvirkning til bedrageri.

Selv en uaktsom handling er straffbar, om man låner bort kontoen sin. Alle saker vurderes separat, og det er en hårfin grense juridisk mellom hvitvasking og bedrageri. Vi straffeforfølger alle som låner bort kontoen sin på denne måten. Vi kommer til å ha et særlig fokus på denne typen saker framover, sier Stapnes.

Alle banker i Norge har rapporteringsplikt dersom de oppdager mistenkelige transaksjoner.

Én er dømt og to tiltalt

Tre Sandefjord-menn har lånt ut sin bankkontoer til kriminelle «håndverkere» de siste årene. De har satt inn 16,7 millioner kroner – og tatt pengene ut igjen like etterpå. Alle tre er blitt tiltalt. En er dømt for hvitvasking, to skal møte i retten i høst.

Sandefjords Blad kan avsløre at ett og samme navn på en kriminell «håndverker» går igjen i alle tre sakene.

Han er dømt en rekke ganger for svindel gjennom årene, og sitter for tiden i fengsel. Han har lånt konto sammen med en annen «håndverker» i to tilfeller, og med en tredje «håndverker» i den siste saken.

En 48 år gammel mann som skal møte i retten i september, er tiltalt for å ha hvitvasket hele 12.308.151 kroner alene, gjennom to kontoer i Sparebank 1 og DNB.

Dette skal ha skjedd mellom januar 2014 og mars 2016. Ifølge tiltalen skal 48-åringen som lånte bort kontoene, ha tjent 1,2 millioner.

Skulle unngå beskatning

– Pengene var betaling for vedlikeholdsarbeid (to navn på tiltalte – journ.anm.) hadde utført på ulike adresser på Østlandet. Han forsto at de ikke hadde til hensikt å oppgi pengene til beskatning, står det å lese i tiltalebeslutningen.

En 53 år gammel mann fra Sandefjord er tiltalt for det samme. Han skal ha stilt bankkontoen til disposisjon for to personer. Inn på denne kontoen kom det 1.897.000 kroner, ifølge tiltalen.

– Han forsto at det var penger for straffbare forhold (to navn på tiltalte – journ.anm.) hadde begått, heter det i tiltalebeslutningen.

Dette forholdet skal ha pågått mellom mars 2014 og mars 2016.

Dømt til fengsel og erstatning

En Sandefjord-mann ble dømt i fjor for å ha lånt ut kontoen sin. Han stilte sin konto til disposisjon, der det ble satt inn 2,5 millioner kroner. Dette beløpet tok kontoeieren like etter ut, og ga til oppdragsgiverne. Mannen ble i lagmannsretten dømt til fengsel i ett år og seks måneder, der ni måneder ble gjort betinget.

Han ble også dømt til å betale tilbake 2,5 millioner, i solidaransvar med to andre personer. Det betyr at staten tar pengene fra den av de tre som har verdier.