1. Se for deg at fem søsken får en gave på 1000 kr. Hvis dette skal deles likt mellom søsknene, hvor mye får hver enkelt?

2. Se for deg at søsknene må vente ett år får de får de 1000 kronene, og inflasjonen er på 3,5 prosent. Etter ett år vil de kunne kjøpe: Mer enn de kan kjøpe i dag, det samme som i dag, mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag eller det kommer an på hva de vil kjøpe?

3. Du låner 200 kroner til en venn en dag, og han betaler tilbake 200 kroner neste dag. Hvor mye renter har du fått på lånet?

4. Tenk deg at du setter inn 100 kroner på en sparekonto med en garantert rente på 2 prosent per år. Du setter ikke inn mer penger på kontoen, og du tar heller ikke ut noen penger. Hvor mye vil du ha på kontoen etter ett år, når banken har overført rentene til din konto?

5. Og hvor mye vil det være på kontoen etter 5 år? Vil det være: Mer enn 110 kroner, nøyaktig 110 kroner, mindre enn 110 kroner eller umulig å vite ut fra den informasjonen som foreligger?

6. Er følgende utsagn sanne eller usanne? Høy inflasjon betyr at levekostnadene øker raskt. Sant eller usant?

7. En investering med høy avkastning har mest sannsynlig høy risiko. Sant eller usant?

8. Det er som regel mulig å redusere risiko når man investerer i aksjemarkedet ved at man kjøper flere enkeltaksjer eller investerer i ett eller flere aksjefond. Sant eller usant?

Svar på økonomispørsmålene

Her er de riktige svarene, med andelen menn og kvinner over 18 år som svarte riktig i den nasjonale undersøkelsen til AksjeNorge.

1. 200 kroner (96 og 94 prosent)

2. Mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag (78 og 61 prosent)

3. 0 kroner (94 og 88 prosent)

4. 102 kroner (87 og 71 prosent)

5. Mer enn 110 kroner (76 og 52 prosent)

6. Sant (84 og 69 prosent)

7. Sant (95 og 79 prosent)

8. Sant (73 og 49 prosent)

(Kilde: Nasjonal kartlegging av finansiell kompetanse )