Selvangivelsen er historisk. Fra å i år heter det skattemelding. Mye er det samme som før, men det er én viktig endring alle bør bite seg merke i. Du har nå et mye større ansvar for å fylle ut riktig.

Penger tilbake?

Fra tirsdag 4. april kan du sjekke din skattemelding for formues- og inntektsskatt for inntektsåret 2016 på via Skatteetatens hjemmesider eller direkte via altinn.no. Her finner de fleste foreløpige tall på hva de får igjen eller må betale i restskatt.

- Skattemeldingen erstatter den tidligere gjeldene selvangivelsen, men det er ikke bare navnet som er nytt. Både endringsmulighetene, fristene, sanksjonsapparat og ikke minst skjerpet ansvar for korrekt rapportering, er også nytt, sier advokat i Regnskap Norge Per-Ole Hegdahl til Nettavisen/NA24.

LES OGSÅ: Staten anker ikke dom i skattesak

Mens skatteetaten tidligere «lignet» - med andre ord vurderte de faktiske opplysninger og tall og foretok en skatteberegning basert på dette - legger det nye systemet opp til at skattyter må «selv-deklarere».

Mens skatteetaten tidligere «lignet» - med andre ord vurderte de faktiske opplysninger og tall og foretok en skatteberegning basert på dette - legger det nye systemet opp til at skattyter må «selv-deklarere».

Utvidet ansvar

Et eksempel illustrerer det utvidete ansvar du har i årets skattemelding sammenlignet med våre tidligere selvangivelser.

Dersom du tidligere kjøpte og solgte en bolig etter å ha bodd der i ett år kunne du opplyse om kjøpesum, salgsverdi, oppussingskostnader og andre utgifter og be om at skatteetaten beregnet en eventuell skattepliktig gevinst.

LES OGSÅ: Vestfold-firma slukt av milliardkonsern

I det nye selvdeklareringssystemet må du selv sette deg inn i skattereglene for kjøp og salg av bolig for å forstå om salget har skattemessige konsekvenser. Deretter må skattyter beregne skattepliktig gevinst eller tap for så å selv-deklarere gevinsten eller tapet slik at beskatningen gjennomføres på korrekt måte. Det samme gjelder for kjøp og salg av aksjer, andre verdipapirer og alle andre skattepliktige inntekter og formue.

- Skattereglene er med andre ord de samme, men ansvaret for at skattemeldingen er korrekt er i større grad flyttet over på skattyter ved at skattyter nå må selvdeklarere, sier Hegdahl til Nettavisen/NA24.