Derfor står noen med null i inntekt: – Skattelistene forteller én sannhet, men ikke hele sannheten

I skattelistene dukker det stadig opp mer eller mindre kjente personer og bedriftseiere med null i inntekt. Hvorfor er det slik?