Skylder skatteoppkreveren 100.000 kroner – slått konkurs

Engrosfirmaet Retex i Ramnes er konkurs.