Stig og Farmandstredet har en jobb å gjøre: – Nå må vi kvalitetssikre

Hittil har ansvaret for adgangskontroll blitt lagt på hver enkelt butikk i Farmandstredet. Etter at gårsdagens retningslinjer ble innført, vil senterledelsen trappe opp sin bistand til butikkene.