Storstilt redningspakke for næringslivet i fylket vårt – se alle strakstiltakene her

Tiltakspakken har en verdi på flere hundre millioner kroner.