Tirsdag møtte 48-åringen i Sandefjord tingrett, tiltalt for å ha stilt sin egen bankkonto til disposisjon for en kriminell håndverker.

Forsvareren hans, Geir Michael Enberg Jesinsky, mener han ikke kunne forstå at det han gjorde var ulovlig, og må frifinnes.

Tiltalte hevdet i retten at han ikke var klar over at «håndverkeren» var tidligere domfelt, men visste hvem han var gjennom spillmiljøet.

– Han lurte på om han kunne få låne kontoen min, og jeg sa ok. Planen var at vi bare skulle gjøre dette et par ganger. Men så ballet det på seg etter hvert, sier 48-åringen i retten, og la vekt på at det eneste han har gjort er å stille kontoen til disposisjon.

Avtalen var ifølge tiltalte at han skulle få 10 prosent av beløpene som kom inn på kontoen. Han forklarer at han tok ut pengene som kom inn, ga 90 prosent av kontantene til «håndverkeren», og beholdt resten selv.

LES OGSÅ: Lånte ut bankkontoen sin, tjente millionbeløp på to år

Tjente 1,2 millioner

Ifølge tiltalen var det totalt cirka 12,3 millioner kroner som passerte gjennom kontoene til 48-åringen. Dette skjedde mellom januar 2014 og mars 2016.

Pengene skal ha vært betaling for vedlikeholdsarbeid som «håndverkeren» og en annen navngitt person utførte på ulike adresser på Østlandet.

48-åringen skal selv ha tjent 1,2 millioner kroner på å stille kontoen sin til disposisjon for hvitvasking i forbindelse med dette arbeidet.

Tiltalte sier at han ikke spurte noen kritiske spørsmål til at en bekjent trengte å bruke kontoen hans. Han tenkte heller ikke på at dette kunne være straffbart, og la vekt på at han ikke hadde kunnskap om regnskapsføring.

– Du har hatt en inntekt på 1,2 millioner kroner, som ikke har blitt oppgitt. Reflekterte du om NN («håndverkeren», journ.anm.), og eventuelt andre, oppga de pengene? spurte aktor Jan Stapnes i retten.

– For å være helt ærlig tenkte jeg ikke på at det skulle føres som en inntekt, og jeg kan ikke styre om han har en regnskapsfører eller ikke. Vi diskuterte kun dette med 10 prosent, og da regnet jeg med at han («håndverkeren») hadde kontroll på sin side, på skatt og moms, sier 48-åringen.

48-åringen forklarte i retten at han har spilt bort hele gevinsten på 1,2 millioner. Han gamblet tilnærmet hver eneste dag, og satset mellom 2.000 og 4.000 kroner pr. bong. En gjennomgang av kontoutskriftene hans, som ble oppsummert i retten, bekreftet at det ble brukt store summer på gambling.

(Saken fortsetter under bildet).

 

Påstand om forsettlig handling

Striden i retten sto blant annet på hvorvidt 48-åringen har gjort dette uaktsomt, forsettlig eller om han ikke kan bebreides.

Påtalemyndigheten mener at det på bakgrunn av 48-åringens forklaring er ført bevis for at det dreier seg om forsettlig hvitvasking, og at han skal domfelles i tråd med tiltalebeslutningen – to års ubetinget fengsel og inndraging av utbyttet på 1,2 millioner kroner.

– Hvor troverdig er det, som han sa, at han ikke skjønte noen ting? [...] Historien blir enda mindre troverdig når han så blir bedt om å ta ut pengene og levere de videre. Tenk selv, hvor mange av dere har noen gang blitt spurt av en bekjent eller nærstående om de kan låne kontoen? Det er så langt utenfor hva som foregår i den virkelige verden hva gjelder legale ting. Derfor mener påtalemyndigheten at det i det minste er slik at han så at motivet var å unndra seg skatt, og at han handlet i forsett. Tiltalte må i det minste domfelles for uaktsom hvitvasking, sier aktor Jan Stapnes i retten.

48-åringens forsvarer, Geir Michael Enberg Jesinsky, argumenterte for at 48-åringen ikke forsto at det han gjorde var ulovlig, og la ned påstand om at han må frifinnes, eller behandles på mildest mulig måte.

– Han er en lykkens fugl, håper på den store gevinsten og har blitt manipulert. Ikke av hvem som helst, men kanskje av den største kjeltringen i dette miljøet. Han hadde dårlig råd, ikke peiling på regnskap og lot seg friste. For at en handling skal være forsettlig skal det være timet, tilrettelagt og det skal lages en plan. Hadde han vært regnskapsfører, hadde det ikke vært i tvil om at dette ble gjort uaktsomt. Men han kan nesten ikke telle eller regne, og vet ikke hva moms er. Det betyr at han ikke kan bebreides, sier Enberg Jesinsky i retten.

Dommen faller i neste uke.