Hvor enn i verden man trår inn i en McDonald's-restaurant, møter man det samme: Ivrige, unge ansatte som strener hit og dit mellom disken og pommes frites-frityren i forrykende tempo. Hurtige, konsise beskjeder fra den ene til den andre som i et sinnrikt system, og så: «Værsågod?»

Så også på den nyeste McDonald's-restauranten i vårt distrikt: McDonald's Fokserød.

Tønsbergmannen Anders Spiten (40) eier denne og fem andre McDonald's-restauranter i Vestfold og Telemark. Han har 300 ansatte under seg, hvorav mange tilhører generasjon Z. McDonalds er faktisk en av de arbeidsplassene i Norge som har flest unge ansatte.

Vokst opp med internett

– Gjennom mange år som eier og leder har jeg jobbet med de ulike generasjonene. Kravene har vært mer elller mindre de samme, og de aller fleste, uavhengig av generasjonstilhørighet, er pliktoppfyllende og jobber hardt. Likevel er det definitivt slik at vi gradvis har sett enkelte endringer fra generasjon til generasjon, sier Spiten.

 

Et av kjennetegnene på generasjon Z, er at de har vokst opp med teknologi, og at dette gjør at de mestrer den på en helt spesiell måte. Spiten forteller at han merker det på at informasjonsflyten er rask.

– I og med at de yngste har vokst opp med internett og smarttelefoner er de vant til å være tilgjengelig døgnet rundt. Det synes å falle naturlig for dem, sier han.

Opptatt av bedriftens omdømme

En anne observasjon lederen har gjort, er at denne generasjonen følger med på selskapet på en helt annen måte enn tidligere. De er ikke bare opptatt av sin egen rolle, men føler seg som en del av en helhet og er bevisst på hvordan McDonald's framstår på sosiale medier.

– Hva gjør dere for å tiltrekke dere disse unge arbeidstakerne?

– Dette er jo en svært miljøbevisst generasjon som synes å være opptatt av bærekraftige løsninger. Derfor tror jeg det er motiverende for dem å se at vi stiller krav til leverandørene våre og utfordrer oss selv på å bli mer bærekraftige, sier Spiten.

 

Et annet kjennetegn ved generasjon Z er at de misliker hierakier. Spiten ser det til en viss grad.

– Mitt inntrykk er at våre unge medarbeidere har en god forståelse av fordelene ved en tydelig struktur på arbeidsplassen, men at moderne ledere må være mer inspirerende enn ledende. Generasjon Z har muligens et noe større behov for å inkluderes i beslutningsprosesser. Dette tror jeg henger sammen med at de har et ønske om å enkelt forstå sammenhengen ved hvorfor ting gjøres på en bestemt måte. De viser også gjerne fram sin egen kreativitet ved å foreslå strategiske og, for dem, logiske tiltak.

Økonomisk trygghet

Å få muligheter til å avansere, har alltid vært en viktig grunn for mange til å jobbe på McDonald's. Det finnes mange eksempler på medarbeidere som startet som 16-åring med å jobbe ved siden av skolen, og som senere har fått ulike sjefsroller.

Det er ikke nødvendigvis så lett å få sommerjobber lenger, og å kunne tilby unge både dét og muligheter til en inntekt mens man er skoleelev, gir økonomisk trygghet.

– Denne generasjonen har vokst opp med finanskrisen, og tar ikke nødvendigvis fast jobb for gitt, sier Spiten.

Trenger tilbakemeldinger

Så er det ingen ulempe at de unge ansatte ikke bare takler, men faktisk også ønsker, et høyt tempo på arbeidsplassen. Heller ikke at de er svært endringsorienterte og kunnskapsrike. Men de trenger tilbakemeldinger.

– Selv om de er godt opplyste og ofte har stor tro på egne ferdigheter, har jeg et inntrykk av at de ønsker til dels mye feedback fra sine ledere. Dette betyr ikke nødvendigvis at de vil være i sentrum, men at de ønsker oppmerksomhet, sier Spiten.